Tegning, Trut og Twaang

Tegn, Trut og Twang

  Tomt papir og en tusch toptunet til tosserier. En jazzet trompet. Og en guitar klar til swingende strengelege. Det er ingredienserne, når forfatter, musiker og illustrator Franz M.H. Bomberg […]