Persondatapolitik

For at kunne planlægge, afvikle og markedsføre ØstersøJazz Festival er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad de anvendes til. Dette er vigtige oplysninger, og vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.

Kontaktoplysning på den dataansvarlige: 
ØstersøJazz Festival er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse
med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

ØstersøJazz
CVR.: 30951352
Web: østersøjazz.dk
Email: info@ostersojazz.dk

Vores behandling af dine personoplysninger
Vi behandler personoplysninger, som du eller en anden har udleveret til os i forbindelse med f.eks. ansættelse hos ØstersøJazz Festival, engagement som musiker, som medlem af foreningen, dit arbejde som frivillig, deltagelse i konkurrencer, som medlem af bestyrelsen, udvalg besøg på vores hjemmeside, mv. 

Disse oplysninger behandler vi for at kunne leve op til vores kontraktlige forpligtelser overfor dig, dine kolleger og overfor samarbejdspartnere for at kunne markedsføre ØstersøJazz Festival og overholde vores forpligtelser iht. Lovgivningen.

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger: Navn, adresse, telefon, e-mail samt evt. cpr.nr., hvor det er relevant.

 Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske
indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: https://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies kan du risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Google Analytics, Google Ads
Facebook Social Plugin (Meta)

Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er begge etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret
gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens artikel 45.

Google LLC’s certificering kan findes ved og besøge nedenstående link: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Facebook Inc.’s certificering kan findes ved og besøge nedenstående link: 
https://www.privacyshield.gov/participantid=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Vi tilstræber at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke længere har relevans. Dog opbevarer vi persondata i forbindelse med lønnede ansættelsesforhold, regnskabsbilag mv. i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven. Herudover opbevarer vi vore medlemmers, bestyrelses og frivilliges persondata, indtil de aktivt tilkendegiver, at de ikke ønsker at være enten medlem af foreningen, bestyrelsen, andre udvalg eller at være frivillig længere, så vi sikrer, at alle modtager fornøden information i den periode, hvor man er en del af ØstersøJazz Festival.

Dine rettigheder efter persondataforordningen
I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt)
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet)

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores
persondataansvarlige.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier). 

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi dette, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores IT-systemer på en måde, der beskytter personoplysninger fra tyveri, fejlagtig eller skadelig udnyttelse eller deling etc.
Når vi sletter dine personoplysninger, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere/sikkerhedskopisystemener med det samme.

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet

https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

Oplysninger, som vi videregiver
Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner
uden for Aarhus Jazz Festival med minde du udtrykkeligt har givet dit samtykke.
Det kan bl.a. være til disse formål:

 • Til ekstern databehandling
  Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftaler.
 • Af juridiske årsager
  Videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for ØstersøJazz Festival, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:
  • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlig myndigheder og andre.
  • Registrere, forhindre eller på anden måde at beskytte mod lovovertrædelser eller brud på datasikkerheden.
  • Holde ØstersøJazz Festival fri fra skade, sikre offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.

 

Informationssikkerhed
Vi arbejder hårdt for at beskytte ØstersøJazz Festival og vores ansatte, frivillige, kunder og samarbejdspartnere mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger:

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger
 • Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på ØstersøJazz Festivals vegne
 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer
 • Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer, der behandler personoplysninger i samarbejde med vores IT-ansvarlige for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i ØstersøJazz Festival.

 

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder
Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Vi overholder også Adskillige, selvregulerende sikkerhedspolitikker. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med de berørte.

Ændringer
Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde, f.eks. via e-mail.